Welkom bij studentenpraktijk ST!P in Wageningen.
Wij zijn een kleinschalige praktijk voor WUR studenten met psychische problemen en bieden behandeling op maat.
Je kan bij ons terecht voor behandeling in de basis ggz en de specialistische ggz.

Welkom bij studentenpraktijk ST!P in Wageningen.
Wij zijn een kleinschalige praktijk voor studenten met psychische problemen en bieden behandeling op maat.
Je kan bij ons terecht voor behandeling in de basis ggz en de specialistische ggz.

Studententijd: een bijzondere levensfase

Je studententijd is een unieke tijd. Het is een levensfase waarin je zelfstandig gaat wonen en nieuwe mensen ontmoet. Een fase met veel kansen en mogelijkheden, waarin je keuzes maakt met het oog op je toekomst en een fase waarin het duidelijk wordt of deze keuzes inderdaad goed bij je passen. Maar je studententijd is ook een periode die veel van je vraagt en waardoor problemen kunnen ontstaan. Of waardoor problemen die al langer bestaan, opeens te groot worden. Dan is het goed om hulp te vragen.

Problemen

Wanneer je last hebt van angst of depressieve gedachten, wanneer je je niet goed kan concentreren of er (mogelijk) sprake is van autisme, kan je bij ons terecht. Ook voor andere psychische problemen kan je contact met ons opnemen. We kunnen dan samen bespreken of wij je kunnen helpen.

Studententijd: een bijzondere levensfase

Je studententijd is een unieke tijd. Het is een levensfase waarin je zelfstandig gaat wonen en nieuwe mensen ontmoet. Een fase met veel kansen en mogelijkheden, waarin je keuzes maakt met het oog op je toekomst en een fase waarin het duidelijk wordt of deze keuzes inderdaad goed bij je passen. Maar je studententijd is ook een periode die veel van je vraagt en waardoor problemen kunnen ontstaan. Of waardoor problemen die al langer bestaan, opeens te groot worden. Dan is het goed om hulp te vragen.

Problemen

Wanneer je last hebt van angst of depressieve gedachten, wanneer je je niet goed kan concentreren of er (mogelijk) sprake is van autisme, kan je bij ons terecht. Ook voor andere psychische problemen kan je contact met ons opnemen. We kunnen dan samen bespreken of wij je kunnen helpen.

Ilse van der Reijden

Myra van Hengstum

Matt van der Reijden

Persoonlijk, betrokken en professioneel

Bij studentenpraktijk ST!P bieden we behandeling zoveel mogelijk persoonlijk en op maat aan, waarbij we bestaande en goed onderzochte standaarden in acht nemen. We gaan samen met jou in gesprek om te horen welke problemen er zijn en in hoeverre wij je kunnen helpen.

We hebben een brede visie, wat betekent dat we ook kijken naar lichamelijke factoren (ziekte, medicatie), naar gebeurtenissen uit het verleden en naar de invloed van de omgeving. Al deze factoren samen kunnen helpen om beter te begrijpen waarom problemen zijn ontstaan en hoe je hier mee om kan gaan of ze kan verminderen.

Soms betrekken we de mensen om wie je geeft bij de behandeling, maar altijd in overleg met jou. Samen sta je vaak sterker en los je problemen soms sneller op!

Lees meer over onze werkwijze

Bij ST!P is behandeling in de basis ggz en in de specialistische ggz mogelijk. Voor de behandeling heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig, waarin het vermoeden van een psychiatrische diagnose staat vermeld. De kennis en expertise van de behandelaars van ST!P betreft diagnostiek, (verbale) psychotherapie en/of medicamenteuze behandeling. Soms gebruiken we ook e-health: online informatie en oefeningen, als aanvulling op de persoonlijke behandeling. 

Bij elke aanmelding beoordelen we of het hulpaanbod van ST!P aansluit bij de hulpvraag van de patiënt. Hiermee proberen we te voorkomen dat patiënten ten onrechte op de wachtlijst staan en na de intakefase worden teleurgesteld in de behandelmogelijkheden. Als wij inschatten dat wij geen passend aanbod hebben of dat een hulpvraag beter op een andere manier beantwoord kan worden, laten we dat in de aanmeldfase weten. 

Het is mogelijk dat er een wachtlijst bestaat. In het eerste gesprek (de intake) wordt beoordeeld of er bij jou sprake is van een diagnose die in aanmerking komt voor vergoeding en of zowel jij als wij vertrouwen hebben dat we je een passende behandeling kunnen bieden. Als dit het geval is, maken we een behandelplan en kan de behandeling meteen beginnen. Je komt na de intake dus niet weer op een wachtlijst te staan.

Gedurende de behandeling maken we als behandelaren graag gebruik van de expertise van de andere ST!P-behandelaren. Twee weten tenslotte meer dan één. De intake vindt daarom doorgaans plaats met twee behandelaren van ST!P. Ook kan het gebeuren dat er een keer een andere behandelaar aanschuift tijdens de behandeling. We zullen dit altijd vooraf met je bespreken.

Wij behandelen geen eetstoornissen, borderlineproblematiek of verslavingsproblematiek. De reden hiervoor is dat we kwalitatief goede zorg willen verlenen en voor deze aandoeningen zijn gespecialiseerde behandelingen nodig die wij niet kunnen leveren.

Bij automutilatie en/of suicidaliteit bekijken we zorgvuldig of onze behandelsetting geschikt en toereikend is.

Een therapiesessie duurt meestal 45 minuten. De totale duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst en inhoud van de problematiek. Meestal is de frequentie van de behandelafspraken eens in de twee weken.

De stap naar ST!P

De stap om hulp te zoeken is vaak groot, dat realiseren we ons. Ben je student in Wageningen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen om te horen wat ST!P voor jou kan betekenen. We denken graag met je mee.