Praktische informatie

Praktische informatie

Vergoeding & eigen risico
Zowel behandelingen in de basis ggz als in de specialistische ggz worden vergoed vanuit de basisverzekering. Een voorwaarde hierbij is dat je niet voor dezelfde diagnose ergens anders al in behandeling bent. De zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben afgesloten, vergoeden de gehele behandeling. Je behandeling valt onder het eigen risico van je zorgverzekering en bedraagt €385. Misschien heb je een verhoogd eigen risico afgesproken met je zorgverzekeraar. Dan kan de eigen bijdrage oplopen tot €885. Je zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij jou in rekening. Het eigen risico wordt aan het eind van de behandeling of tussentijds na een jaar geïnd. Specifieke vragen over jouw situatie kan je stellen aan je zorgverzekeraar.

ST!P heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Informeer van tevoren of dit ook voor jouw verzekeraar het geval is, om vervelende verrassingen te voorkomen.

Wij hebben geen contract met zorgverzekeraars CZ en VGZ en met de verzekeraars die onder deze koepels vallen: VGZ (Univé, ZEKUR, ZEKUR natura, VGZ, IZZ, VGZBewust, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC) en CZ (CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just, CZ Direct en de PZP (Politie Zorg Polis). Verzekerden bij CZ en VGZ kunnen zich niet bij ons aanmelden.

Behandeling voor studenten jonger dan 18 jaar wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Zorgprestatiemodel 2022
Op 1 januari 2022 is er iets veranderd in de ggz: het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Klik hier voor meer informatie hierover. ST!P brengt de kosten van je behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar. Zoals beschreven binnen het ZPM werken we bij ST!P met ‘planning=realisatie’.  Dat betekent dat de geplande tijd voor een afspraak wordt gedeclareerd bij je zorgverzekeraar, tenzij het verschil tussen de geplande en werkelijk bestede tijd meer dan 15 minuten is. Dan passen wij dit aan.

De gedeclareerde bedragen zijn zowel gebaseerd op de tijd die direct is besteed aan contact met jou, als op de indirecte tijd die aan je wordt besteed binnen de behandeling. Denk hierbij aan administratieve afhandelingen, correspondentie aan de huisarts, voorbereiding van therapiesessies, uitwerken van diagnostiek en rapportage.

Nederlandse Zorgautoriteit en privacy
ST!P levert geestelijke gezondheidszorg (ggz). Deze zorg wordt alleen vergoed door de zorgverzekeraars als we kunnen verantwoorden welke zorg is geleverd. Dat doen wij door noodzakelijke gegevens aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa ontvangt informatie over de zorgvraagtypering. Deze informatie bevat de antwoorden op de HoNOS+-vragenlijst die de behandelaar invult en bevat geen gegevens die direct te herleiden zijn tot jou.

Als je bezwaar hebt tegen het aanleveren van behandelgegevens aan de zorgverzekeraar voor declaratie en aan de NZa voor beleidsdoeleinden, dan kan je een privacyverklaring invullen. De gegevens over de zorgvraagtypering en over de diagnose komen dan niet op de factuur terecht en worden niet aan de NZa aangeleverd. Deze verklaring kan je afgeven aan uw behandelaar. Lees meer in de patiëntenfolder van NZA.

Afspraak afzeggen
Als je niet op je afspraak kunt komen, kan je deze kosteloos afzeggen tot 24 uur van tevorenDit kan je per mail doen maar ook telefonisch of per voicemail. Op die manier kunnen wij nog iemand anders helpen op de vrijgekomen afspraak. Als je je afspraak niet of te laat afzegt, sturen we je een rekening van € 50. Deze kosten worden niet door je zorgverzekeraar vergoed en moet je dus zelf betalen.

Wachtlijst
Op dit moment is de wachttijd circa 2-3 maanden.

Bereikbaarheid en spoed
Studentenpraktijk ST!P is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Mails worden niet dagelijks gelezen en beantwoord. Op telefonische/WhatsApp-berichten reageren we uiterlijk de volgende werkdag. Als er buiten kantoortijden sprake is van een situatie die vraagt om (acute) zorg, dan kan je contact opnemen met de dienstdoend huisarts of de huisartsenpost. Bij afwezigheid van je behandelaar is er altijd een vervangend behandelaar van ST!P bereikbaar.

Meer informatie of behoefte aan direct contact?

Kwaliteit
Alle behandelaren van ST!P doen hun uiterste best om goede zorg te leveren. Dit doen we door op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, door bijscholing, lidmaatschap van beroepsverenigingen en door collegiaal overleg. We houden elkaar graag scherp. Maar om kwaliteit te meten hebben we jouw mening ook nodig. Daarom vragen we je aan het begin en het eind van de behandeling om een vragenlijst in te vullen over je klachten en functioneren. Zo kunnen we het effect van de behandeling ‘meten’ en de kwaliteit van onze  behandeling bewaken. Aan het eind van de behandeling stellen we je een aantal vragen over je ervaringen ten aanzien van je behandeling, de behandelaar en de praktijk. Daar kunnen wij dan weer van leren. En natuurlijk vinden de behandelaren van ST!P het ook leuk om te horen wanneer je wel tevreden bent!

Voor informatie die gebonden is aan de behandelaar als persoon, zoals het Kwaliteitsstatuut en het privacyreglement (de AVG-verklaring), verwijzen we je naar de individuele website van je behandelaar (zie: Behandelaren).

Onvrede
Als je niet tevreden bent over je behandeling of behandelaar, dan is ons beleid om dat eerst te bespreken met je behandelaar. Blijf vooral niet rondlopen met twijfels of onvrede, daar help je jezelf niet mee. Als je behandelaar weet waar je ontevreden over bent, kan hij of zij het oplossen of kan een andere behandelaar meedenken. Wanneer het ons samen niet lukt om de onvrede weg te nemen, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Voor details over de specifieke mogelijkheid hiervoor ten aanzien van jouw behandelaar verwijzen we graag naar de persoonlijke website van je behandelaar (zie: Behandelaren).

 

De stap naar ST!P

De stap om hulp te zoeken is vaak groot, dat realiseren we ons. Aarzel niet om contact met ons op te nemen om te horen wat ST!P voor jou kan betekenen. We denken graag met je mee.